Liturgické oznamy 12.1.2014

Kostol Sv. Serváca -VrbovTretia nedeľa po narodení Pána, 
rok “A”  :  12. 01. 2014
Krst Krista Pána

Liturgický kalendár týždňa:

Piatok:  Sv. Antona, opáta – spomienka
Nedeľa:  Druhá nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok :  18:00 zos. Anton a František Štiber
Utorok :  7:00 za rod. Anny Hrebeňárovej (č. 131)
Streda : 18:00 zos. Mária a Jozef Dilský
Štvrtok : 18:00 zos. Jozef, Mária a Andrej 
Piatok :  18:00 zos. Mária a Ján Greňa
Sobota : 18:00 zos. Anna, František a Štefan Kovalčík
Nedeľa : 8:00 zos. Andrej Mašlonka
10:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Viktora
14:00 nedeľná pobožnosť
Zvláštne oznamy :
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol. Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie – odloží sa betlehem, prestanú sa spievať vianočné piesne, stromčeky môžu ostať do 2. februára (sviatku Obetovania Pána). Od 18. – 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Predplatné časopisu Vrbovský farník na rok 2014 sú 2,- €, prosím aby ste ich vhodili do pokladničky s lístkom s menom a adresou. Nie je potrebná obálka. Rovnako prosím tých, čo si časopis kupujú, aby sumu zaň vhadzovali do drevenej pokladničky pripevnenej k poslednému radu lavíc. Januárové číslo ešte doručíme aj minuloročným predplatiteľom. V sobotu bude špeciálna sv. omša za účasti rómov, budú platiť prísnejšie pravidlá:1. Kostol sa po začatí sv. omše uzamkne, je potrebné byť presný a bude uzamknutý počas celej sv. omše. Musíme sa naučiť vytrvalosti a poriadku.2. Veriaci budú s ohľadom na ochranu lavíc zhromaždení výlučne vo svätyni, prosím, aby to veriaci rešpektovali a aj napriek svojmu zaužívanému miestu v kostole prišli dopredu na lavičky, v lodi sa nebude ani zapínať svetlo. Je to v rámci ochrany majetku kostola a zároveň ponúknutá možnosť aj začínajúcim veriacim z rómskej minority. Prosím, aby ste ma v tomto porozumeli a rešpektovali a prijali to ako prostriedok vedúci k nejakému cieľu a nie ako šikanu. Ďakujem.
Upratovanie kostola : 
Marta Bodyová, Lucia Nováková, Marcela Hrebeňárová, Marcela Maniaková   
Dajte nám LIKE, SHARE, prípadne sa prihláste na odber
Updated: 12. januára 2014 — 19:16