Liturgické oznamy

 

5. pôstna nedeľa v roku „C“: 17.03. 2013

 Liturgický kalendár týždňa:

 

Utorok: Sv. Jozefa, ženícha panny Márie – slávnosť

Nedeľa: Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

 

Bohoslužby počas týždňa:

 Pondelok:          1800   zdravie a Bož. pož. pre Eduarda Chlebáka (80 r.)

Utorok:                 700   zos. Michal Mária a Štefan

Streda:               1800  za živých členov ruže sv. Moniky

Štvrtok:              1800  zos. členovia ruže sv. Moniky

Piatok:                1400  zos. Ivana Jurašková

                               1730  pobožnosť krížovej cesty

Sobota:                 700   na úmysel ordinára

Nedeľa:                800   zos. vdp. Jozef Soldiga

                   1000 za veriacich farnosti

                            1400   pobožnosť krížovej cesty

                            1800   za Božie pož. rod. Andreja Popovca

 

 Zvláštne oznamy:

 Dnes je zbierka na kostol. Z pohrebu zos. Jána Andráša obetovali príbuzní na kostol 100,- .

Na budúcu nedeľu bude 28. Medzinárodný deň mládeže. Veľkonočná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu 23. 3. 2013 od 10:00 do 12:00. Prosím, aby ste využili túto možnosť, spovedať bude 6 kňazov.

Prosil by som členov HRF a PRF, aby mi do stredy odovzdali úlohy o ktorých sme sa bavili na zasadnutí, ktoré je treba do dotazníka. Do konca týždňa ho musím poslať späť. Môžete mi to dať osobne, alebo mailom vrbov@kapitula.sk

 

Upratovanie kostola skupina č. 11:

Viera Kovalčíková (č. d. 38), Lýdia Baranová, Darina Surovková, Daniela Krátka.

Dajte nám LIKE, SHARE, prípadne sa prihláste na odber
Updated: 20. marca 2013 — 20:18