Liturgické oznamy 15.08.2018

Pätnásta nedeľa rok „B“: 15.07.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Utorok:
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – spomienka
Nedeľa:
Šestnásta nedeľa v cezročnom období roku „B“

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:
18:30
poďakovanie za dar manželstva a deti
Utorok:
7:00
Anna Mazurková
Streda:
 
sv. omša nebude – skautský tábor
Štvrtok:
 
sv. omša nebude – skautský tábor
Piatok:
18:30
Stanislav Slebodník a František Zummer
Sobota:
7:00
Jozef a rodičia Miškovič
Nedeľa:
8:00
Magdaléna, Stanislav, Mária a Michal a rodičia
 
10:00
Anna a František Parimucha a rodičia
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Od utorka pôjdem na skautský tábor, vo všetkom ma zastupuje farský úrad v Ľubici, prosím aby ste sa v nevyhnutných situáciach obracali na pani kostolníčku, ona ma bude kontaktovať.

Zo sobáša Miloša a Ivany Zakopjanových obetovali na kostol 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola:

Zuzana Bartková, Alena Starinská, Viera Čupová, Marta Dilská
Dajte nám LIKE, SHARE, prípadne sa prihláste na odber
Updated: 15. júla 2018 — 13:36