Liturgické oznamy 08.07.2018

Štrnásta nedeľa rok „B“: 08.07.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Streda:
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok
Nedeľa:
Pätnásta nedeľa v cezročnom období roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Valent a rodičia Pirožekoví
Utorok:
7:00
Štefan Kuruc st. a ml.
Streda:
18:30
z rod. Čajková
Štvrtok:
18:30
Mária, Ján, Ľubomír, Božena
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gállovú
Sobota:
15:00
sobášna sv. omša Miloš a Ivana
Nedeľa:
8:00
Paula a Ján Zemčák
10:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Otíliu (70)
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
              Bohuznáma obetovala na kostol 50,-€. Bohuznámy obetoval na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Ohlášky:
Miloš Zakopjan, syn rodičov Ľubomíra, rím.-kat. a Anny rod. Čižíkovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a
Ivana Starinská, dcéra rodičov Ladislava, rim.-kat. a Aleny rod. Toporcerovej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.
Upratovanie kostola:
Lýdia Pirožeková, Marta Toporcerová, Monika Krullová, Janka Greňová
Dajte nám LIKE, SHARE, prípadne sa prihláste na odber
Updated: 8. júla 2018 — 15:47