KONSEKRÁCIA KOSTOLA SV. SERVÁCA VO VRBOVE

    V sobotu, 6. septembra 2014 o 17:00 hodine, za účasti mnohých veriacich a hostí, sa konala slávnostná sv. omša, pri ktorej J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. konsekroval náš farský kostol sv. Serváca.

     Príprava na túto veľkú udalosť začala v roku 2011, kedy k nám bola prenesená oltárna doska z Nemecka z farnosti Flintsbach am Inn v Bavorsku, ktorú nám darovali sestry Karmelitánky za veľkej podpory vdp. pf. Josepha Steinbergera. Táto oltárna doska bola vyhotovená pre kaplnku, ktorá bola súčasťou domova pre seniorov, v ktorom sestričky karmelitánky slúžili. Po jej zrušení sa rozhodla farnosť Flinsbach am Inn darovať túto oltárnu platňu z mramoru farnosti Vrbov. Vrbovský kamenár, pán František Hrebenár, zhotovil podstavec na túto dosku a zároveň vyrobil ambón a podstavec na kríž, keďže tieto posvätné veci mali byť pevné, neprenosné a spolu mali vytvárať harmonický celok.

     Posledné augustové týždne sa hospodárska a pastoračná rada spolu s pánom farárom stretli a dohodli podrobnosti ohľadom dodania, umiestnenia a upevnenia krížov po obvodových stenách kostola, poradili sa o organizačnom zabezpečení slávnosti a občerstvenia po nej. Taktiež boli pripravené pozvánky pre veriacich, pre kňazov a taktiež osobné pozvanie pána farára z Nemecka a ostatných hostí.

        Konsekračné kríže zabezpečil v Poľsku pán starosta Jozef Kovalčík, ktorý aj osobne znášal všetky náklady s tým spojené. Kríže upevnil na steny chrámu miestny farár spolu s pani kostolníčkou Agnesou Imrichovou a Agátou Bohinskou.

     Svätá omša bola veľmi dôstojná, jednotlivé časti konsekrácie pôsobili majestátne, čo vytváralo nádhernú atmosféru. Na novokonsekrovanom oltári slúžili Nasvätejšiu obetu spolu s otcom biskupom aj pozvaní kňazi:

  • kežmarský dekan ICLic. Jakub Grich,

  • kňaz pochádzajúci z Vrbova, Ľubomír Kakroška,

  • nemecký kňaz Joseph Steinberger, bývalý farár vo farnosti Flinsbach am Inn,

  • pozvaní boli aj bývalí kňazi pôsobiaci vo farnosti, no ospravedlnili svoju neúčasť, Jozef Sobčák a Jaroslav Rusnák,

  • manželia Anita a Günter Neumann za Frauenverein, ktrorý podporuje našu farnosť finančnými darmi na konkrétne projekty

Chrámový zbor svojimi spevmi dotvoril celkovú atmosféru slávnosti. 

Po skončení sv. omše boli všetci prítomní pozvaní na malé občerstvenie pripravené pred kostolom pánom Emilom Zakopjanom, členom Hospodárskej rady farnosti a skautkami, ktoré pomáhali pri rozdávaní koláčov a čaju či kávy. Naše seniorky z jednoty dôchodcov pripravili pohostenie na fare spolu so švagrom miestného farára Andreja Legutkého.

                                                                                                                                                                                      Ľudmila Petrovská

 

Dajte nám LIKE, SHARE, prípadne sa prihláste na odber
Updated: 24. septembra 2014 — 14:12