Kategória: Informácie

Ako správne vyzdobiť priestory kostola?

  Základné usmernenia: Výzdoba v priestoroch kostola a na laviciach musí byť urobená bez toho, aby boli do vybavenia kostolov natlčené špendlíky, pripináčky alebo malé klinčeky, lepiaca páska sa môže použiť len papierová – ľahko odstrániteľná; nepoužívať vo výzdobe sviečky. Po slávnosti je potrebné odstrániť všetku výzdobu z kostola do 2 hodín po ukončení slávnosti. Rozmery kytíc: na […]